Dneska je 29. bezna

Svtek m:
dnes Tana
ztra Arnot
pozt Kvdo

Vítejte na webových stránkách, které mají slouit èeské a slovenské komunitì v Belgii.

Byli bychom rádi, kdybyste se s ostatními podìlili o své belgické postøehy a tipy (jak naladit èeskou nebo slovenskou televizi, kam na výlet nebo na koncert, co s dìtmi o víkendu, jaké máte zkušenosti se zdejšími lékaøi nebo školami, atd.).

Svoje pøíspìvky mùete posílat na ceslobe@ceslobe.org, a my je rádi zveøejníme buï tady na první stranì, nebo ve vhodných rubrikách.

Dìkujeme moc za spolupráci.

Dneska je 29. marca

Meniny m:
dnes Miroslav
zajtra Vieroslava
pozajtra Benjamn