Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

Omluva ESLOBE 
Omlouvm se vem, jejich pspvky za poslednch cca 10 dn jsem nestihla zveejnit. Jdu na to hned te :)

Radka

[ pidat koment ] ( 770 zobrazen )
Pomozte vytvet obsah ESLOBE 
Zvtzili jste v nem nad belgickou administrativou?

Navtvli jste zajmav muzeum, dtsk hit, vstavu, nali jste zajmavou turistickou trasu?

Mte v malku zdej okovac kalend, daje o zdravotnictv, koln systm?

Narazili jste na zajmavou statistiku, lnek, report, tkajc se Belgie?

Podte zajmavou akci? Setkvate se pravideln s ostatnmi echy a Slovky? A nejen v Bruselu?

Dejte o tom vdt i ostatnm. Polete mi na ceslobe@ceslobe.org lnek v textovm souboru, mete pidat i fotku nebo obrzek. A z Drbrny nezstane jen Dotazovna :)

Pedem dky vem statenm.

Prima vkend, teba i dky nkterm naim tipm.

Radka
[ pidat koment ] ( 1491 zobrazen )
Pkn Vnoce a spokojen rok 2011 
Chtli bychom vem uivatelm ESLOBE podkovat za pze, tm, co se jet nkam pesouvaj, pejeme astnou cestu, a vem pkn Vnoce, a u je trvte tady v Belgii nebo kdekoli jinde. A samozejm spokojen rok 2011.

Radka a Massimo

[ komente: 2 ] ( 1279 zobrazen )
Hodnocen idi a spolujezdc na ESLOBE 
Mon jste si vimli, e as od asu zanech nkdo na Cestovce zprvu o idii nebo spolujezdci, kterho nael prv prostednictvm Cestovky. Vtinou se pspvek tk cesty, kter nevyla, a u kvli patn domluv nebo z jinch dvod. Objevil se taky poadavek, aby bylo mon idie a spolujezdce hodnotit. Nemm momentln program na to, abych zavedla hodnocen typu E-bay, ale mon by bylo eenm umonit v rmci CESTOVKY diskuzi, kde by kad, kdo by chtl, mohl s ostatnmi sdlet sv hodnocen cesty, a pi ppadnm negativnm hodnocenm by druh strana mla monost vysvtlit svoji verzi. Pivtali byste takovou monost, nebo myslte, e je k niemu? Mte nkdo jin npad? m vc nzor, tm lp.

Dky,

Radka

[ komente: 8 ] ( 1854 zobrazen )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |