Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

Pouzity nabytek ? 
Dobry den,

shanim nejaky pouzity nabytek: stul, zidle, skrin. Oblast Brusel.

Nevite, zda jsou nejaka mista v Bruselu, kde je mozne zakoupit pouzity nabytek? Dekuji za odpoved.

Alena


[ komente: 4 ] ( 3425 zobrazen )
Volba prezidenta na Zastupitelskm adu v Bruselu - 2. kolo 
ze strnek Velvyslanectv R v Belgii

Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 probhlo na Zastupitelskm adu esk republiky v Bruselu prvn kolo voleb prezidenta republiky. Voleb se zastnilo celkem 600 voli, z toho 385 oban bylo zapsno na zvltnm seznamu voli vedenm pi Z Brusel a 215 oban volilo na volisk prkaz. Brusel se tak stal - co do potu voli - nejvtm zvltnm volebnm okrskem v zahrani.

Volby probhly bez problm a jejich oficiln vsledky lze najt napklad na strnkch eskho statistickho adu (viz link):
http://www.volby.cz/pls/prez2013/pe36?xjazyk=CZ


Druh kolo volby prezidenta republiky se uskuten

dne 25. ledna 2013 od 14:00 do 22:00 hodin a

dne 26. ledna 2013 od 8:00 do 14:00 hodin.


Mstem konn druhho kola voleb je volebn mstnost na zastupitelskm ad esk republiky v Bruselu, na adrese Avenue Adolphe Buyl 150, 1050 Bruxelles - Ixelles, Belgie.

Hlasovn bude umonno volii, kter je zapsn ve zvltnm seznamu voli vedenm zdejm zastupitelskm adem.

Hlasovn bude dle umonno volii, kter pedlo volisk prkaz (viz ne).

Voli je povinen ped hlasovnm pedloit k prokzn totonosti a sttnho obanstv esk republiky platn cestovn, diplomatick nebo sluebn pas esk republiky anebo cestovn prkaz, nebo platn obansk prkaz ( 41, odst. 3 zkona o volb prezidenta republiky).

Voli obdr hlasovac lstky ve volebn mstnosti ve dnech voleb.

Volisk prkaz volii vyd obecn ad v mst jeho trvalho pobytu, v jeho stlm seznamu voli je zapsn. Voli me podat o vydn voliskho prkazu dost v listinn podob opatenou edn ovenm podpisem volie, dost v elektronick podob s uznvanm elektronickm podpisem nebo dost v elektronick podob prostednictvm datov schrnky, doruenou nejpozdji 18. ledna 2013 tomu, kdo stl seznam vede (tj. obecn ad v mst trvalho pobytu v R), nebo osobn do okamiku uzaven stlho seznamu, tj. 23. ledna 2013 do 16.00 hodin; obecn ad volisk prkaz ped osobn volii nebo osob, kter se proke plnou moc s ovenm podpisem volie dajcho o vydn voliskho prkazu, anebo jej volii zale.

Radka

[ pidat koment ] ( 998 zobrazen )   |  souvisejc odkaz
Zmna pjmen ? 
Ahoj,

potebovala bych poradit ohledn zmny pjmen.

V kvtnu 2011 jsem se vdala a tud i zmnila pjmen. V Belgii iju a pracuji od jna 2010 spolen s manelem. Oba jsme ei, manel je zde jako profesionln volejbalista a j mm prci se smlouvou na dobu neuritou. Belgickou obanku pro cizince mm od roku 2010 tud jet se starm pjmenm. esk doklady vetn pasu mm ji s novm pjmenm. Problm ale je, e na mstn belgick radnici v Menen, mi pjmen nezmn ani pi pedloen mch eskch doklad vetn oddacho listu (je v pvodnm eskm jazyce bez pekladu) jen mi bez problmu oznaili za vdanou a manela za enatho, co mi pijde nelogick, a poslali m do Bruselu na ambasdu, kde mi slena ekla, e pokud to a tak nutn nepotebuji a netrvm na tom, tak se nic nedje a j mohu pouvat v Belgii m star pjmen. Muselo by se to pr poslat do ech a zadat o vystaven dokladu o tom, e jsem vdan a e mm zmnn pjmen a podat o peklad s raztkem. A ek se na to dlouho a tak to nco stoj a asi ne mlo. Take pr pokud to nen nutn, tak to nen zapoteb.

Jene j othotnla a termn mm ji 25.2.2013 ... a te je ten problm, alespo j ho tak vidm, e budeme mt komplikace s rodnm listem pro mimo. Pjmen bude mt po manelovi-stejn jako j, ale pjmen matky bude m star pjmen, dle legitimace a j mm obavy, e nm budou dlat problmy pi vyizovn rodnho listu v echch a pi dn o pas. Ani nevm, jestli musme o pas dat ji tady v Bruselu, ne pojedeme v dubnu do ech, nebo jestli mi malho napou do belgick obanky pro cizince, kterou vlastnm a kam mm jt o pepis rodnho listu v echch, pr do Brna....a jestli mi vbec uznaj rodn list malho s mm starm pjmenm....

Pedem dkuji za kadou uitenou informaci i radu nebo fintu, jak ve obejt nebo naopak napravit :-)

Petra

[ komente: 210 ] ( 30523 zobrazen )
Pro dti kter bav tanec 
Dobr den,

je zde nkdo kdo m dti ve vku +/- 9-13 let, kter by se chtly troku vnovat sportu?

Od z se sthuju jako au-pair do Bruselu a njakou dobu jsem tanila hip hop, ne na profesionln rovni, jen pro radost z pohybu, ale drelo mne to dost dlouho. Proto m napadlo, jestli bych v Bruselu sehnala dostaten velkou skupinu dt, kter by bavilo si teba jednou tdn se mnou zahopsat do rytmu. dn dril, dn tvrd trninky pro soute, prost jen trochu zbavy a mimokoln innosti(a pro m udren kondice :-) ). Co se tk ceny, moje "prce" by byla samozejm zdarma, jedin o co bychom se, v ppad zjmu, podlili, by byl pronjem prostor (pr tip ji mm, ale kdyby nkdo vdl jet o nem, informace s radost uvtm).

No a kdyby nhodou nkdo vdl o tanench skupinch, kurzech pro star (je mi 20), hote mi sem prosm odkaz :-)

mockrt dkuji a peji vem krsn den.

Eva

[ komente: 4 ] ( 1096 zobrazen )
ptek a sobota - prezidentsk volby - kdy, kde, jak 
O Z N M E N o dob a mst konn volby prezidenta republiky

ze strnek Velvyslanectv R v Belgii


1. Volba prezidenta republiky se uskuten dne 11. ledna 2013 od 14:00 do 22:00 hodin a dne 12. ledna 2013 od 8:00 do 14:00 hodin.

Ppadn druh kolo volby prezidenta republiky se uskuten dne 25. ledna od 14:00 do 22:00 hodin a dne 26. ledna od 8:00 do 14:00 hodin.

2. Mstem konn voleb je volebn mstnost na zastupitelskm ad esk republiky v Bruselu, na adrese Avenue Adolphe Buyl 150, 1050 Bruxelles - Ixelles, Belgie.

3. Hlasovn bude umonno volii, kter je zapsn ve zvltnm seznamu voli vedenm zdejm zastupitelskm adem.

4. Hlasovn bude dle umonno volii, kter pedlo volisk prkaz a proke svou totonost a sttn obanstv esk republiky (viz dle).

5. Voli je povinen ped hlasovnm pedloit k prokzn totonosti a sttnho obanstv esk republiky platn cestovn, diplomatick nebo sluebn pas esk republiky anebo cestovn prkaz, nebo platn obansk prkaz ( 41, odst. 3 zkona o volb prezidenta republiky).

6. Voli obdr hlasovac lstky ve volebn mstnosti ve dnech voleb.

astnou a zodpovdnou volbu,

Radka
[ komente: 6 ] ( 2019 zobrazen )   |  souvisejc odkaz

<< <Zpt | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Dal> >>