Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

Česlobe - Styčný bod Čechů a Slováků v Belgii

vmna oken ? 
Dobr den,

nemte nkdo zkuenosti s vmnou oken, jak spolenost je ok? Nebo pokud nkdo vte o esk firm, kter je schopna vymnit okna tady v Belgii?

Dkuji za info.

Michaela

[ 1 koment ] ( 1150 zobrazen )
Satelit? 
Dobry den,

shanim nekoho, kdo by mi mohl v Bruselu nainstalovat satelit s ceskymi TV programy.

Najde se nekdo takovy nebo mohli by jste mi poradit, na koho se obratit?

Petr

[ komente: 13 ] ( 2223 zobrazen )
Otazka ohladom odchodu z Europskej komisie a dochodku 
Chcela by som sa poradi a opta ud, ktor odchdzali z pracovnho pomeru s Eurpskou Komisiou pred dovenm odpracovania 10 rokov a teda bez nroku na poberanie dchodku z EK.

Ako a kam si previedli prostriedky "transfer of pension rights" za odpracovan roky? M niekto sksenos s prevodom prostriedkov do skromnej poisovne, resp. penzijnho fondu na SR alebo v R? Ak no, tak kam si previedli prostriedky, ke EK si kladie nasledovne podmienky:

i) iadateovi sa finann prostriedky nevrtia;

ii) iadateovi sa zane mesan renta vyplca najskr vo veku 60 rokov a najneskr vo veku 65 rokov;

iii) finann prostriedky sa zahrn do dedistva alebo do pozostalostnch dchodkov;

iv) prevod do inej poisovne alebo inho fondu sa povol len v prpade, ak tento fond spa podmienky stanoven v bodoch i), ii) a iii).

Poda mojich vedomosti nie je mon previes prostriedky do penzijnho fondu na Slovensku, resp. Dchodkovej spolonosti lebo zkon neumouje splni tieto podmienky.

K bodu i): v prpade podania iadosti o vyplatenie odstupnho ( 19 zkona . 650/2004 Z. z. o doplnkovom dchodkovom sporen v znen neskorch predpisov (alej len "zkon o DDS")) je kad DDS povinn tieto prostriedky vyplati vo forme odstupnho, ie by v podstate lo o ich vrtenie. Nespa.

K bodu ii): v zmysle 16 ods. 2 zkona o DDS me sporite poiada o vyplcanie dchodku u vo veku 55 rokov. iadna DDS v Slovenskej republike nesmie podmieni vyplcanie dchodku vym vekom. Tento bod tie nespa.

K bodu iii): vplata oprvnenm osobm je alternatvou k dedistvu, take tento bod v podstate spa podmienku EK.

Vopred vaka za pomoc pri zorientovan sa.

Elena

[ komente: 2 ] ( 1453 zobrazen )
Pevoz auta z Belgie do ech? 
Nema nekdo zkusenost s odhlasovanim auta registrovaneho v Belgii a naslednym prevozem do Cech ?

Jsou treba prevozni znacky (nemam CD ani EUR znacku a ani se nejedna o prodej)?

Uz jsem hledala na strankach DIV, ale neni to moc jasne.

Predem dekuju za jakekoli informace.

Petra

[ 1 koment ] ( 2422 zobrazen )
Pediatr v Auderghamu ? 
Dobr den,

mte nkdo zkuenosti s anglicky mluvcm pediatrem v oblasti Auderghemu ?

Mme dv dti (kluk 4 roky a holika 2 roky) a rdi bychom poznali rodiny s dtmi podobnho vku .

Pedem dkuji za odpovdi.

Romana

[ komente: 4 ] ( 1755 zobrazen )

<< <Zpt | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Dal> >>