Dneska je 27. února

Svtek m:
dnes Alexandr
ztra Lumír
pozt Horymír

Vítejte na webových stránkách, které mají slouit èeské a slovenské komunitì v Belgii.

Byli bychom rádi, kdybyste se s ostatními podìlili o své belgické postøehy a tipy (jak naladit èeskou nebo slovenskou televizi, kam na výlet nebo na koncert, co s dìtmi o víkendu, jaké máte zkušenosti se zdejšími lékaøi nebo školami, atd.).

Svoje pøíspìvky mùete posílat na ceslobe@ceslobe.org, a my je rádi zveøejníme buï tady na první stranì, nebo ve vhodných rubrikách.

Dìkujeme moc za spolupráci.

Dneska je 27. februára

Meniny m:
dnes Alexander
zajtra Zlatica
pozajtra Radomír