Slovensk katolcka misia

Slovensk katolcka misia zabezpeuje pastoran starostlivos pre eskch a slovenskch veriacich v Bruseli. Zrove vetkm zujemcom ponka mldencke, kultrne, socilne a portov aktivity.

Bruselsk ochotnick divadlo Jen tak

Ochotnick divadlo Jen tak vzniklo v roce 2007 v Bruselu. Na potku byla chu nkolika lid zahrt zde divadlo, pispt svm vlastnm silm do zdejho kulturnho dn. Dnes je zde funkn ochotnick divadlo, kter m za sebou ji nkolik spnch pedstaven Jirskovu Lucernu a Nezvalovu Manon Lescaut, a kter pipravuje dal divadeln inscenace. Velk sil v tchto dnech vnuje ncviku apkovy hry Ze ivota hmyzu, kterou pedstav v Bruselu 15., 16. a 17. dubna 2010.
http://www.divadlojentak.eu

Krajansk spolek Beseda

Ji 100 let pracuje v Belgii krajansk spolek Beseda-Volnost, kter obdrel cenu Gratias Agit Ministerstva zahraninch vc R. Beseda organizuje jak pravideln setkn svch len, tak i rzn vt akce, jako Mikulsk besdka nebo barbecue a nov i krajansk ples. Na akce jsou zvni i ei z na komunity v evropskch institucch.
http://www.beseda.be/

Skautsk oddl BRUSK

Skautsk oddl BRUSK pro esk a slovensk dti mezi 6 a 15 lety byl zaloen na jae 2006, v souasnosti jej tvo asi 25 dt a skupinka dosplk. Jednou i dvakrt v msci vyraz skauti na vpravu na njak zajmav msto. Oddl psob pi Slovensk katolick misii.
Hlavn smysl innosti oddlu je troj:

1. nabdnout dtem aktivity pro voln as v kruhu svch (eskch a slovenskch) vrstevnk
2. vst dti ve skautskm duchu ke kamardstv a vytvoit prostor k jejich seberealizaci
3. umonit rodim na chvli si od dt odpoinout :)

Pveck soubor Brussings

Brussings je dobrovoln pveck soubor psobc v Bruselu, sloen pedevm z ech a Slovk. Zpv tyhlasn, psn lidov, klasick, modern i duchovn, pro radost sob i druhm.
brussings@centrum.cz